Hur Kan Andra Dela mitt Inlägg på Facebook?

Hur Kan Andra Dela mitt Inlägg på Facebook?

Vi har många personer som frågar varför de inte kan dela ett inlägg eller bild i någon annans profil. Detta är en vanlig fråga och ett utbrett problem, så för att hjälpa dig med detta ska vi svara på alla frågor du kan tänkas ha.

Det korta svaret på varför du inte kan dela en annan persons inlägg på Facebook har med sekretessinställningarna i personens profil att göra. Normalt är de inställda på “vänner” eller begränsas på något annat sätt. För att någon ska kunna dela ditt inlägg eller din bild måste integritetsinställningen vara inställd på allmänhet. På Facebook-sidor är standardinställningen offentlig, men ha dock i åtanke att vissa Facebook sidor är privata/slutna, och därför kan detta begränsa din möjlighet att dela inlägg även via Facebooksidor.

Om du vill ändra dina sekretessinställningar går du bara till “inställningar”, sedan “Sekretess” och du kan ändra dem där.

På våra profiler har vi dock förmågan att välja vem vi vill se vad vi publicerar. Standardinställningen för sekretess på din personliga profil är inställd på vänner.

Om du vill att andra ska kunna dela dina inlägg är här tre alternativ för dig.

  • Ställ in din standard sekretessinställning till offentligt
  • När du publicerar något manuellt på Facebook, ändra sekretessinställningen för det specifika inlägget till offentligt när du skapar inlägget. Notera att Facebook kommer att komma ihåg din senaste inställning, så om du ändrar den till offentligt, se till att du ändrar den tillbaka till ditt nästa inlägg!
  • Om du lägger ut med en automatiserad schemaläggare kommer schemaläggaren att publicera med din senaste inställning, så när den har publicerats i din profil måste du gå in och manuellt ändra sekretessinställningen för alla inlägg du vill att andra ska dela.

Så svaret på denna fråga är att om andra inte kan dela innehållet i din Facebook-profil, kontrollera dina integritetsinställningar! Detta är vanligtvis anledningen (och lösningen).

Om du redan har publicerat ett inlägg men vill ändra detta så gör du följande:

Hur tillåter folk att dela ditt inlägg på Facebook

1. Hitta det inlägg du vill dela och tryck på de tre punkterna i det övre högra hörnet.
2. Klicka på “Redigera sekretess” i popup-menyn.
3. I menyn “Sekretess” klickar du på kryssrutan bredvid “Offentlig” och sedan på “Klar” i det övre högra hörnet av skärmen.

Leave a Reply

Related Posts