Vad Kostar Marknadsföring? Här är Svaret!

Hur mycket kostar marknadsföring?

En vanlig fråga är “Hur mycket kostar digital marknadsföring?”

Svaret på denna fråga är som du kan förstå mer komplext och svårare än vad det kan verka. Och dess svar varierar baserat på ett antal olika faktorer.

Till skillnad från en vanlig vara kanske du inte vill betala minst möjligt för din digitala marknadsföring. Låg budget för din digitala marknadsföring kommer att ha många nackdelar, såsom låg effektivitet och låg kvalitet är de två största problemen. Det finns ingen mening med att betala för något om det inte kommer att vara effektivt.

Å andra sidan kommer digital marknadsföring med stor budget med andra avvägningar. Nämligen en högre prislapp men också en högre kvalitet och effektivitet.

Beroende på ditt företags behov, mognad och finansiella kapacitet, kommer du att ha olika prioriteringar, behov och önskemål.

Det finns ingen “en storlek passar alla” för att prissätta digital marknadsföring, men den här guiden hjälper dig att förstå de komponenter som går ihop för att skapa en marknadsföringsbudget och uppskatta kostnaden för dina behov.

Marknadsförare hjälper små, medelstora, stora och andra företag att marknadsföra sina produkter och tjänster till allmänheten. Marknadsföringstjänster kan omfatta reklam, reklambladdistribution, varumärke, anpassade kampanjprodukter, direktutsändningar, produktambassadörskap, marknadsföring på sociala medier, webbplatstjänster, e-postmarknadsföring och mer. På senare tid digital marknasföring via internet, digital marknadsföring fått större fokus och påverkan på företags marknadsföringsstrategier.

Vanliga marknadsföringstjänster som efterfrågas av kunder är marknadsföringsstrategikonsultation, marknadsföring av sociala medier, innehållsskapande och innehållsredigering, digital marknadsföring, PR och publicitet och varumärkesstrategi.

Många marknadsföringsfirmor och experter är specialiserade på ett eller flera områden som strategikonsult, kreativa tjänster, analytiska tjänster eller operativa tjänster. Marknadsföringspersonal kan hjälpa till att bygga ett företags varumärkesmedvetenhet, finslipa på målmarknaderna, skärpa fokus på dess uppdrag och värderingar och, viktigast av allt, öka försäljningen och räckvidden. En mängd olika faktorer påverkar kostnaden för att anställa en marknadsföringspersonal.

Kostnad per timme

De flesta marknadsföringsproffs debiteras per timme för kortvariga projekt och konsulttjänster. Företagare kan arbeta med en marknadsföringsbyrå eller frilansmarknadsföringskonsult för dessa typer av mindre projekt och korta strategiska sessioner. Timpriser varierar, ofta baserat på byråns eller konsultens erfarenhet, utbildning och geografiska läge. Till exempel tar vissa frilansmarknadsföringskonsult experter 1400 kronor per timme.

Sociala medier marknadsföring

Marknadsföring på sociala medier kan omfatta ett brett utbud av tjänster från branding och marknadsföringsstrategi till att skapa innehåll och köpa annonsutrymmen på sociala medieplattformar. Att ha en närvaro på sociala medier är en nyckelkomponent i företagande idag då det är där din målgrupp finns.

Tjänster för marknadsföring av sociala medier ligger väl inom räckvidden för många marknadsföringsföretag med full service där ute, även om vissa byråer och frilanskonsulter endast är specialiserade på marknadsföring av sociala medier. Den nationella genomsnittliga kostnaden för marknadsföringstjänster för sociala medier är cirka 5500kr per projekt, medan timpriset kan variera från 750 till över 2000kr per timme, beroende på företag eller konsult.

Marknadsföringsprojekt

Marknadskostnaderna varierar mycket beroende på omfattningen av arbete, produkttyp, bransch, målgrupp och kundtillgångar. Många marknadsföringsföretag skräddarsyr priser för att varje scenario är unikt.

Upprätta en marknadsföringsbudget

Det finns många filosofier om hur du bestämmer hur mycket pengar du ska investera i marknadsföring och reklam. Många av dessa filosofier använder någon form av matematisk formel för att bestämma en budget.

I synnerhet använder många företag en procentandel av sina intäkter för att fastställa det belopp de ska spendera på marknadsföring. Men det finns en stor variation mellan branscher och företag på exakt hur mycket man ska avsätta.

Den uppenbara frågan är, hur mycket ska du avsätta för marknadsföring och reklam?

Faktiska belopp kan variera mycket. Vissa kunder ägnar så lite som 5% av sin omsättning till marknadsföring och reklam, medan andra investerar till mycket mer, såsom 20% och högre.

Enligt en undersökning är det genomsnittliga beloppet som företag spenderar på marknadsföring för närvarande 9,8% av omsättningen.

Hur mycket kostar digital marknadsföring?

En annan undersökning samlade inte bara andelen intäkter som ett företag spenderar på marknadsföring och reklam, utan också andra attribut för de typer av företag som företaget är i.

Vad de fann var de procentsatser som avsatts för marknadsföring och reklam varierade beroende på bransch och andra faktorer. Mest intressant varierade mängderna mycket beroende på om ett företags kunder är konsumenter eller andra företag, och om företaget säljer produkter eller tjänster.

B2C-företag – de företag som säljer till konsumenter – hade i genomsnitt en mycket högre andel av intäkterna till marknadsföring och reklam än B2B-företag.

Hur mycket kostar digital marknadsföring?

Om du är osäker på hur mycket av dina intäkter du ska avsätta, rekommenderar vi att du börjar i nedre delen. Sätt åt 5% och arbeta med tiden uppåt när din ekonomi tillåter det. Kom ihåg att marknadsföring och reklam inte är en kostnad – det är en investering i framtida avkastning.

Engagemangsmodeller

De flesta digitala marknadsföringskonsulter och byråer använder en av tre vanliga engagemangsmodeller: projektbaserade avgifter, månatliga retaineravtal eller timpriser. Vi har även inkluderat anställning för att säkerställa att du känner till alla dina alternativ.

Den månatliga retainermodellen fungerar bäst för både kunder och firma. Som marknadsföringsbyrå måste man se till att man förstår alla kunders behov så att rätt resurser tillämpas.

Timpriser

Entrepreneur.com undersökte frilansare från 16 olika länder och fann att de vanligtvis tar ut 500 och 1000kr / timme.

Enligt vår erfarenhet börjar högkvalitativa frilansare i USA på 1000 kr / timme och går upp till 2500 kr / timme beroende på deras nisch och expertis.

Med timpriser är varje timme som spenderas på ditt projekt en fakturerbar timme oavsett vilken uppgift som utförs. Så att svara på e-post, tid i möten och till och med tid chatta-chatta i telefon med dig hamnar på din faktura.

Uppsidan av timarbete är att du bara betalar för det du använder. Nackdelen är att antalet timmar kan spåra ur kontroll om du inte håller ett vakande öga på de resultat som levereras..

Projektbaser

En informell undersökning gjord av SEOmoz visade att projektprissättning är populär i den digitala marknadsföringsbranschen, och att priserna per projekt tenderar att sträcka sig mellan 1 000 – 7 500 kr. Detta är priset för ett engångsprojekt. Uppföljningsarbete kräver ytterligare engagemang och därmed mer arbete och kostnad för dig.

Uppsidan av projektbaserat arbete är att dina kostnader är ”teoretiskt” begränsade.

Det beror emellertid på att du ser till att omfattningen av arbetet är snävt och exakt innan du skriver under kontraktet. Lämna några hål i arbetets omfattning och du öppnar dig för dyra ändringsorder.

Poängen är att det är helt upp till dig och hur mycket du vill spendera på din marknadsföring. Om du använder dig av marknasdföringsbyråer kan du sätta ett tak för din budget och sedan få återkoppling på hur mycket arbete som rymmer inom den budgeten. Vidare så är det samtidigt viktigt att komma ihåg att budget och resultat påverkar varandra starkt. Desto lägre budget, desto mindre resultat. Givetvis kan du generera fantastiska resultat med en låg budget, men generellt sett…

Leave a Reply

Related Posts