Sociala Medier Beroende – Allt du Bör Veta

Sociala Medier Beroende – Allt du Bör Veta

Vad är sociala medie missbruk?

Beroende av sociala medier är en term som ofta används för att referera till någon som tillbringar för mycket tid på sociala medier såsoom Facebook och Twitter eller andra former av sociala medier. Som ett resultat påverkar det personens vardag och psyke.

Användningen av webbplatser för sociala medier har ökat dramatiskt under det senaste decenniet, med mobila smartphones som gör det ännu enklare att hålla kontakten online och få tillgång till sociala medier när som helst. Som en följd av dess popularitet finns det för vissa ett ökat upplevt behov av individer att behålla sina online-liv. Detta kan resultera i en ökning av tvångsmässig användning av sociala mediasidor vilket kan resultera i missbruk.

Även om det inte finns något officiellt medicinskt erkännande av attt sociala medie beroende som en sjukdom, har den negativa vanan med överdriven användning av sociala medier blivit föremål för mycket diskussion och forskning.

Beroende betyder helt enkelt ett tvångsmässigt beteende som leder till negativa effekter. Och i det här fallet hänvisar sociala medie beroende till någon som har en tvångsmässig användning av sociala medier. Till exempel människor som ständigt kollar uppdateringar på Facebook eller “kollar på” andra människors inlägg på sociala medier i timmar.

Det är dock svårt att säga om någon är beroende av sociala medier. Om du spenderar några timmar på sociala medier för att kolla uppdateringar och läsa slumpmässiga tweets på Twitter, men gör detta dig beroende?

Vissa hävdade att de spenderade tid på sociala medier för att läsa nyheter och hitta underhållning för att döda tid, med andra ord inte för att de är inte beroende av det. Så hur kan vi veta om någon är missbrukare?

Vid Harvard University har forskare gjort MR-undersökning på människors hjärnor för att se vad som hände när de pratar om sig själva, vilket är en viktig del av vad de flesta gör i sociala medier. Resultatet visade att kommunikation med självupplysning skapar tillfredställning i hjärnan. Sammanfattningsvis gör det människor glada och när de pratar och tänker på sig själva.

Det finns ingen direkt slutsats för att avgöra om någon är missbrukare på sociala medier, men många läkare har observerat liknande symtom som depression, ångest, psykologiska störningar och är bevis på sociala medie beroende.

Ökningen av sociala medier

Idag använder cirka 3,4 miljarder människor i hela världen Facebook.

På grund av tillgång till smartphones, allt mer prisvärda mobildatapaket och wi-fi har det aldrig varit enklare att ansluta till andra via sociala mediasidor. Men när användingen av sociala medier ökar, ökar också risken för att utveckla en rad psykologiska farhågor.

Konsekvenser av omfattande användning av sociala medier

Det föreslås att en av anledningarna till att människor dras till sociala mediasidor beror på dess återspegling av många västländers individualistiska kulturella drag. Till skillnad från traditionella nätverkssajter tenderar samtida plattformar att fokusera specifikt på individer snarare än ett samhälle på ett egocentriskt sätt.

Det föreslås att denna egocentriska natur kan få användare att utveckla beroendeframkallande mönster och som ett resultat använda webbplatserna på ett beroendeframkallande sätt. Detta kan leda till att man inte bara utvecklar symtom som är synonyma med missbruk utan också påverkar användarnas självkänsla negativt.

Vilka är symtomen på beroende av sociala medier?

Trots att sociala medie beroende inte anses vara en specifik psykiatrisk störning enligt många studier hänvisar många forskare till en så kallad ”Social Networking Site Addiction Disorder”. Många hävdar att det finns en sannolikhet för att en sådan sjukdom ska erkännas som ett psykiskt tillstånd särskilt sedan antagandet av videospel som en underkategori av missbruk 2018 av Världshälsoorganisationen.

Uppleva mindre tillfredsställelse och därmed mindre lycka

En studie har visat att användare av sociala medier tenderar att ha mindre lycka och tillfredsställelse i livet. Anledningen är att sociala medier kan framkalla en uppfattning om social isolering.

Försök att föreställa dig att du tillbringar större delen av din vid skärmen antingen från din dator eller smartphone, du deltar inte i någon fysisk interaktion med andra människor.

Bristen på ansikte mot ansikte och mänsklig kontakt kommer att få människor att känna sig ensamma och uppleva mindre lycka. Medan sociala medier ger bekvämligheten att få kontakt med andra, kan man inte helt försumma behovet av fysisk och personlig interaktion med andra människor.

Ju mer tid människor tillbringar på sociala medier, desto mer socialt isolerade blir de. Och detta kan få dig att uppleva mindre lycka och mindre tillfredsställelse.

Det kan främja svartsjuka

Människor älskar att jämföra sig med varandra, särskilt i sociala medier. Studier har visat att de flesta medger att det är avundsjuka att se andra resa och ha en fantastisk semester eller visa materiella ägodelar. Och detta är någonting som visas upp flitigt på sociala medier.

Detta kan göra sociala medier till grund för negativa känslor. Den svartsjuka känslan kan få en person att vilja få sitt eget liv att se bättre ut och lägga upp vinklade och till och med påhittade inlägg. Bortsett från det kan känslan av svartsjuka också utlösa depression.

Det höjer din ångestnivå och påverkar ditt allmänna välbefinnande

Människor som är beroende av sociala medier kommer aldrig att sitta stilla när de har fri tid. De kommer att ta ut sin smartphone eller kontrollera uppdateringar från sin dator regelbundet. Och om de inte har tillgång till sociala medier kommer de att känna oro.

Detta beror på att missbrukare på sociala medier är beroende av sociala medier för att döda tid, ha underhållning eller för att tillfredsställa sitt eget negativa beteende. Och när de slutar använda det känner de ångest.

Utöver det har studier också visat att det finns andra negativa effekter som påverkar det allmänna välbefinnandet för den person som inte kan bli av med sociala medier.

Forskare argumenterar för att beteendet hos personer med ”sociala medieberoende” kan överlappa dem som ses i traditionella beroendeframkallande störningar som att dölja deras beroendebeteende från andra, vill uppleva känslor av eskapism och mental oro. Särskilt för dem som är beroende av att använda sociala medier kan vissa av följande symptom upplevas:

  • Upplever emotionell, beteendemässig och kognitiv upptagning när man använder sociala medier
  • Humörsförändringar – användning av sociala medier inducerar positiv humörförändring hos patienter;
  • Ökad användning – användare ökar sin användning av sociala medier över tid
  • Tillbakadragande – om användningen av sociala medier stoppas eller minskas upplever användaren emotionella och fysiska symtom
  • Konflikt – både intrapsykiska och interpersonella frågor upplevs på grund av överdriven användning av sociala medier
  • Återfall – efter en period med avhållsamhet återgår användare till sin tidigare överdrivna användning.

Nedan är några symptom på sociala medie beroende:

Sociala medier är det första du gör på morgonen

Vad är det första du gör när du vaknar på morgonen? Om ditt svar är att kolla sociala medier eller uppdatera din status på någon social medieplattform är det ett tydligt tecken på att du är beroende av sociala medier.

Nästan alla missbrukare kommer att börja dagen med en morgonrutin för att kontrollera bläddra igenom vad de har missat på sociala medier efter de långa sömnstunderna på natten.

Du slösar bort din tid med att titta på nonsens och fördröja

En sak som gör människor mindre produktiva och att uppnå mindre i livet är förhalning. Och sociala medier är en stor anledning och också motivationen för förhalning.

Människor kan spendera timmar och läsa nyheter och uppdateringar som inte har någon mening alls. De kan vara en form av underhållning, men i verkligheten kommer de flesta saker som delas genom på sociala medier inte att bidra med något till ditt liv, trots att det såklart även finns mycket bra på sociala medier också. Men det beror på hur du använder det.

Till exempel scrollar vissa människor igenom videor av roliga katter, memes, etc, medan andra “stalkar” och vissa sveper igenom sin ex bilder från flera år sedan. De flesta av dessa aktiviteter är tidsslösande och tillför inget värde till ditt liv.

Du checkar in vart du än går

Har du en vän som vill ta en bild för varje måltid han eller hon äter och dela den till de sociala medierna eller försöka checka in på en plats? Eller kanske gör du detsamma?

Det är underförstått att du kanske vill göra det ibland när du är på semester, men om du gör det för ofta och på nästan alla platser, kanske du vill överväga ditt eget beteende på allvar.

Många människor, särskilt ungdomar, tar fram sin smartphone för att ta en bild av maten, publicera dem på sociala medier och checka  in på platsen innan de äter. Detta kan irritera dem som sitter vid samma bord eller människor som är mindre privilegierade att njuta av maten.

Du kontrollerar aviseringar hela tiden

Kontroll av en notis kan vara en vanlig sak att göra när telefonen surrar. Men om du kontrollerar det hela tiden oavsett om du får notiser kan du drabbas av allvarligt missbruk.

Människor kontrollerar sin telefon för att de får aviseringar och oftast kommer aviseringarna från sociala medier. Vilket innebär att dessa meddelanden inte är så viktiga i ditt liv.

Vissa kroniska missbrukare på sociala medier har till och med imaginära meddelanden i huvudet. De föreställde sig att deras telefon vibrerar eller får aviseringar, därför vill de kontrollera den varje minut. Detta kan vara en allvarlig fråga som måste hanteras omedelbart.

Hur diagnostiseras missbruk av sociala medier?

Eftersom missbruk av sociala medier inte officiellt har klassificerats som en psykologisk störning, finns det inte en specifik uppsättning diagnostiska kriterier. Följande kriterier för onlineberoende spel kan dock tillämpas.

Patienten visar följande:

  • Oförmåga att begränsa användningen av sociala medier
  • Ökad prioritering av sociala medier till det yttersta som påverkar aktiviteter och andra livsintressen
  • Eskalering eller fortsättning av användningen av sociala medier trots att de upplever negativa konsekvenser
  • För att få diagnosen bör beroendeframkallande symtom upplevas i minst 12 månader, såvida det inte är extremt allvarligt

Behandling för missbruk av sociala medier

På samma sätt finns det en rad olika behandlingsalternativ för att hantera symtom för videospelberoende.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi används ofta för att behandla en rad psykologiska störningar. Den samtalsterapi syftar till att identifiera och ändra negativa tankemönster för att bryta cykeln av beroendeframkallande användning av sociala medier.

Rådgivning

Rådgivning kan rekommenderas för dem som är beroende av sociala medier för att utforska alternativa sätt att hantera allmänna svårigheter i deras liv som kan påverka deras beroendeframkallande beteende.

Sätt att förhindra missbruk av sociala medier

Det finns vissa strategier som du kan använda om du är orolig för din användning av sociala medier, till exempel:

Lämna telefonen i ett annat rum innan du lägger dig för att minska behovet av att använda den för mycket innan du lägger dig.
Sätt tidsgränser för att använda sociala medier och följ dem.
Dessutom tillåter många mobiltelefoner att användare låser sig utanför sociala medier om de har använt appen i mer än en förutbestämd tidsperiod.

På grund av den ökade tillgängligheten till internet har användningen av sociala medier ökat exponentiellt genom åren. Som en konsekvens utvecklar individer överdrivna användningsvanor och symtom som liknar traditionella beroendeframkallande störningar.

Leave a Reply

Related Posts