Sociala Medier och Depression – Allt du Bör Veta

Sociala Medier och Depression – Allt du Bör Veta

Depression utlöst av sociala medier är ett verkligt fenomen. Med den snabba tillväxten av sociala media sidor och engagemang har forskare inom psykisk hälsa undersökt hur tid som spenderas online kan utlösa psykisk sjukdom. Bevisen visar tydligt att mer användning av sociala medier, och särskilt vissa negativa beteenden på dessa webbplatser är kopplat till och kan orsaka depression. Behandling kan hjälpa till mot denna konsekvens, men även begränsa tid som spenderas på sociala medier.

Det finns många sätt som sociala medier kan förbättra ditt liv. Du kan till exempel kommunicera med en gammal vän eller kunna se uppdateringar från familjemedlemmar. Men det finns också en mörk sida av sociala medier. Att jämföra dig själv med andra, att se smickrande bilder på dig själv eller att känna att du utelämnas av vänner är alla negativa saker på sociala medier som kan utlösa eller förvärra depression.

Det finns en bevisad koppling mellan sociala medier och depression.

Gör barn och ungdomar olyckliga med hjälp av sociala medier? Några av de rapporterade negativa effekterna av sociala medier på ungdomars mentala hälsa säger att fallet så kan vara.

Forskning tyder på att regelbunden användning av sociala medier kan påverka sömnvanor, orsaka låg självkänsla och leda till dålig mental hälsa – vilket utlöser depression eller ångest. Annan forskning tyder på att sociala medier kan vara farligt beroendeframkallande förutom påfrestningen på ungdomars mentala hälsa.

Flera studier har dock funnit motsägande slutsatser och finner därför inga bevis för att sociala medier kan leda till depression. Men om man pratar ur studieperspektiv beror det på hur man mäter och vilka faktorer man tittar på. Det är även viktigt att ha i åtanke att depression och sociala medier kan ha ett samband på mer än ett sätt. Till exempel kan deprimerade personer vara mer benägna att använda sociala medier, och detta är anl

Effekten av sociala medier på mental hälsa

Forskare har funnit att tonårsflickor som visade högre symtom på depression var mer benägna att vända sig till sociala medier för stöd. Heffer påpekar att kvinnor i denna ålder “som känner sig deprimerade kommer sannolikt att titta på sociala medier för att försöka få sig att må bättre”.

Minskar rädslan för sociala nätverk

En studie antyder att överdriven användning av sociala medier inte leder till depression. Det är naturligtvis viktigt att övervaka användningen av sociala medier för att säkerställa att den inte påverkar andra dagliga aktiviteter. Denna studie kan dock hjälpa till att lindra rädslan kring sociala mediers inverkan på barn och ungdomar.

När föräldrar läser rubriker i media om sociala medie depression kommer det omedelbara antagandet att användningen av sociala medier bokstavligen är orsaken till depression.

Det är viktigt att notera att skillnader i personlighet, socialisering och genetik alla är viktiga faktorer när man överväger hur sociala medier påverkar vårt välmënde. Till exempel kan vissa ungdomar använda sociala medier med en negativ inställning och använda den för att jämföra sig med andra (medvetet eller omedvetet), medan andra helt enkelt kan använda det för att hålla kontakten med vänner eller följa händelser som händer i världen.

För att få en mer omfattande förståelse för sociala mediers inverkan på mental hälsa är det viktigt att mer forskning görs för att utforska dessa påverkande faktorer för att mäta en idé om bästa vägen framåt.

Orsakar sociala medier depression?

Många experter skulle säga att det inte har bevisats att användningen av sociala medier orsakar depression, men den starka länken indikerar att det åtminstone är en bidragande faktor. Det kan vara så att människor depression hos människor förvärras av användning av sociala medier.

Vissa forskare visar att sociala medier och depression har ett visst orsakssamband. Med andra ord säger de att det inte bara finns en koppling mellan depression och sociala medier, men användning av sociala medier är åtminstone en faktor som orsakar denna psykiska sjukdom.

En studie fann att användare av sociala medier

I slutet upplevde den begränsade gruppen stora nedgångar i depression och ensamhet. Forskarna insisterar på att dessa resultat visar att sociala medier orsakar depression.

Hur orsakar sociala medier depression?

Det är troligt att det finns flera sätt på vilka sociala medier kan utlösa negativa känslor, bidra till depression eller till och med vara en orsak. Några av de möjliga förklaringarna inkluderar:

Social jämförelse

En studie av över 500 användare av sociala medier fann att personer som uppfyllde kriterierna för depression var mer benägna än andra att engagera sig i negativa beteenden på sociala medier. Dessa inkluderade att jämföra sig med andra människor och känna sig mindre värda eller “sämre.

Dålig självbild

En studie fann ett negativt beteende som är vanligt hos användare av sociala medier med depressiva symtom: visar oro över taggade bilder. Dessa människor oroade sig för att se “ful” eller “dålig” ut på foton och är därför mindre benägna än andra att lägga upp bilder av sig själva med vänner.

Ensamhet och isolering

Ensamhet är en känsla som ofta rapporteras av personer som har depressiva symtom och använder sociala medier. Även om dessa webbplatser ska öka samband och hjälpa till att bygga relationer kan användningen av överanvändning av sociala medier  faktiskt öka isoleringen och känslan av att vara ensam.

FOMO

En annan viktig och negativ känsla som sociala medier kan utlösa som kan bidra till depression är FOMO (fear of missing out), eller rädslan för att missa någonting. När du tittar på sociala medier kan du se dina vänner göra saker som gör att du känner dig avundsjuk eller som du oroar dig för att du inte var inbjuden till.

Ångest

Liksom depression har flera studier kopplat ångest till sociala medier. Denna störning kännetecknas av svår ångest orsakad av att man inte kan kontrollera eller ha tillgång till sina sociala mediekonton. Vissa symtom på ångestsyndrom på sociala medier liknar beroende och inkluderar:

 • Ökad användning av sociala medier har en negativ inverkan på relationer med andra
 • Oärlighet om hur mycket tid en individ spenderar på konton på sociala medier
 • Att dra sig tillbaka från nära och kära för att spendera mer tid på sociala medier
 • Att inte kunna sluta använda sociala medier trots den starka önskan att göra det
 • Dålig prestanda på jobbet eller i skolan till följd av för mycket användning av sociala medier
 • Känsla av abstinenssymptom efter att en person tappar åtkomst eller inte kan kontrollera sina sociala mediekonton
 • Spenderar för mycket tid på sociala mediekonton per dag (6 eller fler timmar)
 • Känner dig bara validerad när dina sociala mediekonton har uppdaterats

Upplevd isolering

Skapar sociala medier isolering? En studie visade att vuxna som tillbringade mer än två timmar per dag på sociala medieplattformar var dubbelt så benägna att känna sig socialt isolerade än sina motsvarigheter som tillbringade en halvtimme eller mindre online per dag.

Individer som besökte sociala medier nästan 60 gånger per vecka eller mer, var tre gånger mer benägna att känna sig socialt isolerade än sina motsvarigheter som besökte dessa webbplatser mindre än nio gånger per vecka.

Nuvarande forskning har dock inte bestämt orsakssamband till detta. Vi vet ännu inte om sociala medier direkt skapar isolering, eller om känslan av isolering får en individ att i allt högre grad använda sociala medier. En sak är tydlig att användningen av sociala medier i överskott kan få individer att känna sig ensamma.

Negativ självkänsla

Sociala medier och självkänsla är ett annat hett ämne inom sociala medier. I en studie genomförd 2018 fanns det en negativ koppling mellan självkänsla och mer tid på Facebook för män, men inte för kvinnor. Forskarna fann också att kvinnor med lägre självkänsla tenderade att spendera mer tid på Facebook och jämförde sig med sina kamrater.

Dessa resultat indikerar komplexiteten och många variabler som är associerade med sociala medieforskningar och bestämmer om sociala medier påverkar självkänslan.

Sömnbrist

En koppling mellan användning av sociala medier och sömnstörningar hittades i en studie. Hos unga vuxna i åldrarna 19-32 fanns det en stark korrelation mellan 60 minuters användning av sociala medier per dag och medelhöga till höga nivåer av sömnstörningar. Återigen tog denna studie inte upp orsakssamband – t.ex. huruvida användningen av sociala medier påverkar sömnen direkt eller om sömnstörningar leder till mer tid på sociala medier.

Kliniska tecken på depression – kan sociala medier ha en negativ effekt på dig?

Medvetenhet är viktigt för god mental hälsa. Du kanske inte inser hur mycket sociala medier påverkar dig. En del människor kanske inte påverkas alls av sociala medier, men andra kan påverkas väldigt negativt. Framförallt är det dock personer som har andra åkommor eller av andra sociologiska anledningar kan påverkas mer negativr av andra av det sociala medier erbjuder.

Känn efter de tecken på depression som psykologer söker för att ställa en diagnos. Upplever du något av dessa regelbundet? Verkar de vara kopplade till din tid på sociala medier? Om svaren är ja kan du överväga att söka professionell hjälp eller åtminstone börja begränsa din användning av sociala medier.

Du kan få diagnosen svår depression om du har minst fem av dessa symtom som kvarstår i två veckor eller längre:

 • Ett deprimerat humör med känslor av sorg eller hopplöshet
 • Förlust av intresse för andra aktiviteter du brukade njuta av
 • Förändringar i din aptit eller vikt
 • Förändringar i sömnmönster, antingen sömnlöshet eller sömn mer än normalt
 • Trötthet
 • Känner sig värdelös
 • Svårigheter att tänka, koncentrera sig eller fatta beslut
 • Tankar om självmord
 • Tänk på att du fortfarande kan söka hjälp även om du inte tror att du uppfyller alla kriterier för depression. Du kan ha fel, men även om du inte får en diagnos kan dina symtom förvärras och behandlingen kan ge lindring.

 

Leave a Reply

Related Posts