Fyra investeringstips

Det finns många olika alternativ när det kommer till att investera pengar. Några alternativ är mer kortsiktiga medan andra kräver investering över längre tid. Att investera pengar innebär även en risk och här kan man välja hög- eller lågrisk beroende på hur hög avkastning man siktar mot.

Det finns självklart både för- och nackdelar med alla investeringsformer. Det väsentliga är att man väljer det som passar bäst till de individuella preferenserna och privatekonomin. 

1: Sparkonto

De flesta har ett eller flera sparkonton tillägnat mer specifikt sparande. Det kan till exempel vara att man sparar pengar till bilköpet, kontantinsatsen till bostadsköpet, drömresan eller liknande. 

Den potentiella avkastningen på ett sparkonto är som regel väldigt låg, men till gengäld innebär det även en väldigt låg risk och pengarna är lättillgängliga vid behov. Trots en låg ränta så är den i alla fall högre än på ett lönekonto. Det finns även nischbanker som erbjuder en lite högre ränta. 

2: Aktier och fonder

Att investera i aktier och fonder är två av de mest populära investeringsalternativen. 

En av de främsta anledningarna till att aktier är så populärt är att det kan ge hög avkastning, snabbt! Det är ett simpelt sätt att investera pengar i flera olika företag och det är i princip möjligt att köpa och sälja aktierna när som helst. Man ska dock vara medveten om att det kräver en del dedikation och att man har tid att följa med i prissvängningarna. Det är viktigt att hålla huvudet kallt och inte gå i panik så snart aktierna faller i värde. 

Investering i fonder medför typiskt en lägre risk sammanliknat med aktier. Fonder kan ses som ett paketpris innehållande olika investeringar, härunder aktier. Fördelen gentemot aktier är att det är fondförvaltare som sköter investeringarna åt en. Därmed kräver det inte samma tidsinvestering som att handla med aktier på egen hand. 

3: Kryptovalutor

Det är fortfarande ett växande intresse gällande att investera i kryptovalutor, t.ex. Bitcoin. Själva idén med att handla med dessa virtuella/digitala valutor är att det föregår autonomt och oberoende av transaktionsverifiering via banker. 

Den här investeringsformen är högrisk och även om det innebär en större chans för högre avkastning så bör man tänka sig om en extra gång och enbart investera pengar man har råd att förlora. 

4: Fastigheter

Fastighetsinvestering anses vara en mer långsiktig investering som ger en mer stabil avkastning. Människor behöver alltid någonstans att bo och generellt ökar fastigheter i värde över tid. Med inflation och lågkonjunktur i sikte kan speciellt fastighetsinvestering vara en lönsam väg att gå. 

Det är såklart ett lite större projekt och kräver förmodligen ett större kapital att köpa en fastighet jämfört med att placera en mindre summa i t.ex. aktier. Men det skapar också en frihet angående hur stort ekonomiskt risktagande man vill ta. Dessutom kan man själv välja om man investerar för att renovera och sälja vidare, eller hyra ut. 

Sammanfattningsvis finns det alltså flertalet olika sätt för att investera pengar – kortsiktigt eller långsiktigt, med hög eller låg risk. Det kan vara fördelaktigt att kombinera olika valmöjligheter för att sprida risken. Befinner man sig däremot i en situation med oväntade extra utgifter är det inte säkert att investeringarna är lättillgängliga här-och-nu, eller så är det kanske inte tillräckliga. Då kan online finansiering vara ett alternativ. Hos Moneezy kan man snabbt, enkelt och kostnadsfritt jämföra sina alternativ. Även här handlar det om att ta utgångspunkt i den ekonomiska situationen och inte ansöka om ett lån man inte kan återbetala. 

Leave a Reply

Related Posts