Varför är det så lukrativt att handla med kryptovalutor idag?

Det har aldrig varit mer enklare att handla och spekulera i kryptovaluta än vad som är fallet idag. Du kan välja att antingen köpa den underliggande kryptovalutan eller spekulerar i det hela genom att använda dig av CFD:er.

Oavsett typen av handel som du anammar så finns det stora pengar att tjäna om du spelar dina kort rätt. I denna guide så kommer vi att redogöra för varför du bör komma i gång med kryptovaluta handel (så som xrp och liknande) och hur du kan dra fördel av de möjligheter som tillhandahålls på marknaden för närvarande.

Vi ska även fokusera på hur du kan nyttja den volatila naturen hos kryptovalutor, varför handeln med hävstång tenderar att vara så lukrativ när det nyttjas på rätt sätt men också hur kryptovalutor erbjuder dig möjligheten att spekulera i dessa 24-timmar om dygnet.

Den volatila aspekten

Även om man beskådar det faktum att marknaden för kryptovalutor är i grund och botten ganska ung så har den mäktat med att uppvisa ganska volatila svängningarna emellanåt. Även om volatiliteten inte är något för den med svaga nerver så erbjuder den ganska stora möjligheter till positiva avkastningar.

Den oberäkneliga rörelsen hos priset för kryptovalutan kan bidra till att erbjuda ett stort antal möjligheter för handlare att generera positiva avkastningar. En rad möjligheter erbjuds så som att välja att gå långt eller kort, använda dig av hävstång eller CFD:er (mer om det härnäst).

En annan aspekt viktigt att nämna i sammanhanget är att man aldrig riktigt kan veta hur kryptovalutamarknaden kan komma att bete sig de närmsta minuterna, än om några månader. Just därför så måste du vara beredd på att vad som helst kan inträffa i varje given stund och således vara beredd att vidta adekvata åtgärder för att antingen öka vinsterna eller begränsa förlusterna.

Handel med hävstång

Vi berörde begreppet i föregående kapitel men vad innebär det hela rent konkret? När du väljer at spekulera i kryptovalutor med hjälp av hävstång så kan du välja att öppna upp en lång eller kort position där du spekulerar i hur priset kan komma att utveckla sig genom att endast placera en bråkdel av den sammanlagda värde för positionen i fråga.

Handel med hävstång erbjuder således en ganska stor exponering gentemot marknaden för kryptovalutor där du behöver satsa en ytterst liten del av den totala summan i form av kapital för att kunna spekulera i det hela.

På samma sätt som du kan generera stora vinster med små medel så kan du även generera stora förutser vilka kan få förödande konsekvenser för din handel med kryptovalutor. Just därför så tar du en ganska stor risk där det hela är ett tveeggat svärd som du måste vara ytterst försiktig med.

Du måste således säkerställa att du är uppmärksam gällande positionens sammanlagda värde innan du väljer att tillämpa hävstång eftersom det både kan resultera i exceptionella vinster och i katastrofala förluster!

Handel 24-timmar om dygnet

När det kommer till handeln med kryptovalutor så styrs dessa ej centralt utan kryptovalutor kan i de flesta fall handlas 24-timmar om dygnet, för varje given dag. Transaktionerna i fråga initieras mellan privata handlare hos världens otaliga kryptobörser.

Det som är viktigt att nämna i sammanhanget är att kryptobörserna kan komma att vara oåtkomliga under den period som en så kallad “fork“, något som i praktiken innebär en delning av en specifik krypto-blockkedja.

En annan stor fördel är att du även ofta får möjligheten att definiera handeln som automatiskt, något som innebär att affärerna sker på en löpande basis varav de stoppas om en eller flera av de premisser som du definierat infrias.

Ett konkret exempel är där du handlar kryptovaluta A till en pris på $5 per mynt. Du definierar att plattformen som du handlar på ska sälja av mynt-innehavet om dessa överstiger ett värde på $6 men också stoppa handeln om värdet på dessa sjunker under $4. 

Genom att göra det så kommer du att ha en betydligt större flexibilitet, samtidigt som du även frigör tid åt att göra andra saker utan att behöva övervaka plattformen 24-timmar om dygnet.

Detta är något som många handlar använder sig av eftersom man i slutändan behöver få välbehövlig sömn för att kunna fungera, samtidigt som man ej vill gå miste om potentiella avkastningar mitt i natten!

En högre likviditet

Likviditeten är inom kryptosfären en form av mått som avser definiera hur enkelt och snabbt en viss kryptovaluta kan omvandlas till Fiat-valutor utan att det i sin tur inverkar på själva marknadspriset för kryptovalutan i fråga. 

Det hela stannar inte där utan likviditeten är ytterst adekvat eftersom den i sig främjar betydligt högre priser hos kryptot, stödjer kortare tider för transaktioner, inklusive en betydligt mer precis analys av de tekniska aspekterna.

Kryptosfären definieras inom sammanhanget som ganska likvid på grund av att kryptovaluta-transaktioner återfinns utspridda runt om flera kryptobörser. Det hela leder i sin tur till att mindre transaktioner kan i själva verket komma att inverka stort på priset för en eller flera kryptovalutor. Det sistnämnda är en av de främsta anledningar till den höga volatiliteten hos kryptovalutor.

Tillgång

Det finns idag en mängd olika typer av kryptovalutor som du kan välja att spekulera i. Från de riktiga stora ända ned till betydligt mer nischade val. På senare tid så har det även blivit vanligt med så kallade “meme-krypton” det vill säga en form av token vilka baseras på populära “internet-meme”, “aktuella världsomfattande händelser”, “forum” och dylikt.

Det är dock upp till dig att avgöra vilka kryptovalutor som du önskar spekulera i, där valet bör baseras på din förhållande till risk/förlust, intresse, erfarenhet och andra element vilka kan hjälpa dig att i slutändan vidta rationella beslut gällande dina affärer med kryptovalutor.

Sammanfattning

Om man ska sammanfatta det hela så är handeln med kryptovalutor här för att stanna. De otaliga handelsmöjligheterna, samtidigt som du kan tämligen enkelt generera positiva avkastningar bidrar till den att handeln med kryptovalutor vuxit sig enormt populär inom en tämligen kort period.

Leave a Reply

Related Posts