Vad är Effektiv Ränta? Allt du Bör Veta!

Vad är Effektiv Ränta?

Om du har spenderat tid på att söka efter personliga lån har du förmodligen stött på två termer på räntor. Den ena är den attraktiva annonserade räntan och den andra är en högre ränta som kallas effektiv ränta.

Du har nog varit förvirrad över varför samma lån har två räntor. Effektiv ränta? Och vilken kommer du att debiteras för om du väljer att ta lånet.

Ränta och effektiv ränta

Den annonserade räntan är den ränta som banken tar ut på det belopp du lånar.

Observera att det finns olika sätt att beräkna de annonserade priserna, och olika metoder används för olika produkter.

Effektiv ränta återspeglar den faktiska lånekostnaden för konsumenten.

Det är en ränta som vanligtvis är högre än den annonserade räntan eftersom den inkluderar serviceavgifter eller administrationsavgifter som tas ut på förhand för att behandla och godkänna din låneansökan.

Varför är effektiv ränta högre?

Du bör vara bekant med begreppet ränta – du betalar tillbaka ett högre belopp än det belopp du lånade, varvid skillnaden är den ränta som debiteras. Den ränta som debiteras, uttryckt i procent av lånebeloppet, är den nominella räntan.

Bankerna tar dock olika avgifter för de tjänster de erbjuder. Dessa inkluderar administrativa avgifter som läggs till räntan på ditt lån, vilket ökar det belopp du totalt måste betala tillbaka.

Eftersom du nu betalar tillbaka ett högre belopp blir din räntesats högre.

Denna högre ränta är den du måste betala – det vill säga det är din effektiva ränta. Därför är effektiv ränta alltid högre än den annonserade räntan.

Är detta lurendrejeri?

Inte riktigt. Den vanliga räntan är den ränta som debiteras på det belopp du vill låna. Det är inte felaktigt att annonsera det som sådant.

Men på grund av betalning av avgifter skiljer sig räntan på ditt lån från vad som annonserades, som förklarats ovan.

Bör du välja det lån med lägst effektiv ränta?

Du bör definitivt vara uppmärksam på effektiv ränta om du planerar att ta ett lån. Kom ihåg att effektiv ränta ger dig en mycket bättre indikation på den faktiska lånekostnaden.

Du bör dock inte automatiskt välja alternativet med lägsta effektiv ränta. Detta beror på att effektiv ränta kan förändras beroende på hur produkten är strukturerad och lånebeloppet. Generellt beroende på över hur lång tid du tar ett lån.

Hur kan jag du reda på vad den effektiva räntan är?

Enligt lag är banker tvugna att även presentera den effektiva räntan så att konsumenterna kan vara medvetna om den verkliga lånekostnaden. Detta innebär att banker och finansiella långivare måste visa effektiv ränta tillsammans med de annonserade räntorna.

Det här är bra, eftersom det kan vara ganska knepigt att själv beräkna den effektiva räntan.

Det enda undantaget är om effektiv rränta inte skiljer sig från den annonserade räntan. Om effektiva räntan inte visas någonstans kan du ta den annonserade kursen till nominellt värde. Men för att vara dubbelsäker, fråga din bank om den effektiva räntan på lånet du är intresserad av innan du godkänner någonting.

Förutom effektiv ränta, be också om det avbetalningsbelopp som du måste betala under hela ditt lån. Fortsätt bara när du är säker på att du kan klara de månatliga betalningarna för hela lånet.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är det enklaste sättet att jämföra olika lån, kreditkort med mera.

Effektiv ränta är det belopp som återbetalas under ett år och kan uttryckas, liksom andra räntor, som antingen en nominell eller effektiv ränta. Denna tar också hänsyn till eventuella avgifter eller extra kostnader i samband med lånet, vilket inte den vanliga räntan gör.

Den nominella räntan är den “basränta” du skulle betala tillbaka under ett år (inte medräknat inflation eller sammansättning).

Leave a Reply

Related Posts