Hur Robotar Hjälper Människor på Jobbet

I tusentals år har vi människor uppfunnit saker som gör våra liv enklare. Det som började som enkla stenverktyg har nu blivit till tusentals olika saker, som telefoner, bilar och robotar. Just robotar är något som på senare tid hamnat alltmer i fokus eftersom de ständigt blir mer avancerade. Därför ska vi idag kolla på hur robotar kan hjälpa människor på jobbet. 

Robotar i olika branscher

Från början dök robotarna upp i industrier där de ersatte människor vid löpande band. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt och de går nu att hitta i nästan alla branscher. Robotar som tar hand om människor finns i vården, städrobotar finns i många köpcentrum och snart lär vi även få självkörande bilar.

Det är dock fortfarande inom industrin som robotar är vanligast. Dessa arbeten innehåller ofta mycket repetitiva rörelser, något som robotar är perfekta för. De är också väldigt bra när det kommer till tunga lyfta. Till exempel finns det nu en palleteringsrobot som kan hjälpa till inom lagerarbeten för att göra det enklare för de anställda. Lagerarbeten är ett typiskt yrke där robotar inom en snar framtid kommer ersätta allt fler människor, något som kan vara både bra och dåligt. 

Robotar i framtiden

Hur ser då framtiden ut för alla dessa robotar? Kommer de fortsätta utvecklas och snart bli ännu vanligare eller kommer vi tröttna på dem och fortsätta som vi alltid gjort? Ingen kan förutsäga framtiden men det finns en sak som inte går att förneka. Vi människor älskar att utveckla.

Vi utvecklar alltid våra produkter och robotar är inget undantag. De allra flesta tror därför att robotar kommer att bli ännu vanligare i framtiden och snart ersätta allt fler jobb som idag behöver en människa.

Är detta bra eller dåligt? Det beror hur du ser på det. Självklart är det dåligt att allt fler jobb försvinner. Vad vi däremot måste fokusera på är de ställen där robotar hjälper oss på jobben. Inom industri och andra fysiskt tunga arbeten är det vanligt att man inte orkar jobba hela vägen till pensionen. Är det då inte bra om en robot kan hjälpa till med de tunga lyften så att du i stället orkar jobba längre och kan få må bättre? 

Robotsäkra yrken

Finns det yrken som en robot inte kan hjälpa oss i? Det korta svaret är nej. Det långa svaret är kanske. Det finns nämligen yrken där robot inte kommer ersätta människor utan snarare assistera oss och göra våra jobb enklare.

Ett sådant yrke är vården. Här kan robotar hjälpa de anställda, till exempel med städning och många andra repetitiva uppgifter. Vad de däremot inte kan göra är att ersätta människor. Att få vård av en robot kommer aldrig att vara samma sak som att få vård av en människa och därför kommer det alltid behöva personal på våra sjukhus och äldreboenden.

Ett annat liknande yrke är psykolog. Det är också ett sådant yrke där vi vill komma i kontakt med en riktig människa och inte en robot. Även läraryrket lär vara säkert i många år framöver. 

Hur kommer vår värld se ut när robotar tar över mer och mer? Det är det ingen som vet, däremot vet vi att robotar hittills har fört med sig mycket mer gott än ont. Därför ser vi fram emot vår nya framtid och allt den kommer föra med sig

Leave a Reply

Related Posts