Hur Fungerar Ränta på Lån?

Hur Fungerar Ränta på Lån?

När du lånar pengar för allt från en bostad till ett kreditkort dikteras det belopp du betalar tillbaka av räntan, plus eventuella extra avgifter. Detsamma gäller att spara, där du tjänar ränta (när det inte är nollränta). Att förstå hur räntorna fungerar hjälper dig att förbereda dig för eventuella ränteförändringar.

Ränta är kostnaden för att låna pengar, vanligtvis uttryckt som en årlig procentsats av lånet.

För sparare är det faktiskt den skattesats som din bank eller byggförening betalar dig för att låna dina pengar. Pengarna du tjänar på ditt sparande kallas ränta.

Ränta på ett lån

Forskning avslöjar att många husägare inte har funderat på hur en räntehöjning skulle påverka deras återbetalning av bolån. Brist på förberedelser kan orsaka stora problem om räntorna ändras, så det är vettigt att se till att du har ett fast grepp om dina inkomster och utgifter och förstår i detalj hur räntor fungerar.

När du lånar pengar betalar du tillbaka det ursprungliga lånet (kallat kapitalet) plus räntan.

Låt oss säga att du lånar 1000kr  från en bank:

Om ditt lån har en årlig ränta på 10%, måste du betala tillbaka 1000kr plus 10% ränta 100kr. Så 11000kr är det belopp du måste betala tillbaka efter ett år. Ha dock i åtanke att många lån är upplagda på betydligt längre tid och inte behövs betalas av inom ett år, tex bolån.

Summan kan även vara mer eller mindre om du lånar pengarna under en längre eller kortare tid.

Ränta på sparande

Om du placerar 1000kr på ett sparkonto som tjänar 2% ränta årligen tjänar du 200kr i ränta, vilket ger dig 1020kr efter ett år.

Återigen kan den ränta du tjänar vara mer eller mindre om räntesatsen ändras eller saldot på ditt sparkonto varierar under den period som räntan beräknades. I dagsläget har vi nollränta om du har pengar på banken, men detta kan givetvis komma att ändras.

Hur fungerar räntorna?

Riktmärket för räntan sätts av riksbanken som en referens.

Detta kan påverka de räntesatser som fastställts av finansinstitut som banker. Om basräntan stiger, är det troligt att långivare kanske vill ta ut mer när lånekostnaden ökar. Detta fungerar på exakt samma sätt för sparare. Om basräntan stiger förväntar du dig att räntan du tjänar på ditt sparande ökar. Detta eftersom att din bank faktiskt har lånat dina pengar.

Effektiv ränta

När du har tittat på räntor har du säkert sett att både ränta och effektiv ränta annonseras. Normalt är den effektiva räntan högre än den vanliga räntan.

Detta beror på att när du lånar pengar består den effektiva räntan av ränta plus eventuella avgifter som automatiskt ingår i ditt lån, till exempel administrations och uppläggningsavgifter.

Effektiv ränta är särskilt användbar eftersom den utgör ett riktmärke vid jämförelse av liknande finansiella produkter.

Betala ränta när du tar ett lån

När du lånar pengar betalar du banken för denna tjänst. Du måste betala tillbaka de pengar du lånar och sedan måste du betala ytterligare pengar i form av ränta (och eventuella andra avgifter, som del av den effektiva räntan).

Denna ränta beräknas som en procentandel av lånets belopp och betalas regelbundet till långivaren. Det citeras vanligtvis som en årlig kurs men kan beräknas för vilken tidsperiod som helst.

Det finns olika typer av skulder, och ibland är inte räntan uppenbar, eftersom den inte alltid listas separat från resten av skulden.

Avbetalningsskuld: När du köper något som ett hus eller en bil eller tar ett studielån är dina räntekostnader en del av din månatliga betalning. Varje månad går en del av din betalning mot minskning av din skuld, medan en annan del är kostnaden för räntan.

I början av ditt lån betalar du mer i ränta då räntan är en procentandel av det lånade beloppet, men det totala beloppet du betalar varje månad förblir detsamma. När skulden minskar, minskar också räntan och mer pengar går till att betala den faktiska skulden. Dessa lån betalas av under en viss tidsperiod.

Revolverande skuld: Kreditkort är ett exempel på revolverande skuld eftersom du kan låna mer varje månad och betala det regelbundet. Med kreditkort kan du fortsätta spendera pengar så länge du håller dig under din kreditgräns. Räntan på kreditkort beräknas dagligen, och när ditt saldo stiger, kommer också din räntebetalning att göra detsamma.

Beräkning av ränta på ett års lån

Om du lånar 1000kr från en bank i ett år och måste betala 50 kr i ränta för det året är din angivna ränta 5%. Här är beräkningen:

För att göra denna beräkning tar du bara kostnaden delat på det totala lånet.

Din årliga procentsats är samma som den angivna räntan i detta exempel eftersom det inte finns någon effektiv ränta att tänka på.

Under tiden blir detta lån mindre gynnsamt om du håller pengarna under en kortare tid. Om du till exempel lånar 1000kr från en bank i 100 dagar och räntan förblir 5%, är den effektiva årliga räntan mycket högre.

Ränta på avbetalningslån

Många konsumenter har avbetalningslån, det vill säga lån som återbetalas med ett visst antal betalningar. De flesta billån är till exempel avbetalningslån.

Tyvärr är en av de mest förvirrande räntorna som du kommer att höra på ett banklån den på ett avbetalningslån. Avdragsräntor är i allmänhet de högsta räntorna du kommer att stöta på.

Något som folk ofta glömmer, mens om är viktigt att titta på är givetvis den effektiva räntan. Det som är intressant är givetvis den totala kostnaden (det totala du får betala) för att låna pengar.

Leave a Reply

Related Posts