Vad är Amortering? Allt du Behöver Veta!

Vad är Amortering? Allt du Behöver Veta!

Amortering betyder egentligen avbetalning på en skuld. Antingen till fullo eller delar av lånet. Amortering kan fungera på olika sätt, antingen enligt en amorteringsplan eller att hela lånet amorteras efter en viss tid, som ibland är avtalad.

Amortering och avbetalning är inte identiska men det finns många likheter. Detta för att tekniskt sett amorterar du ett lån när du gör avbetalningar.

Standardbostadslån och billån är exempel på avbetalningslån. Dessa lån har förutsägbara betalningsplaner men det finns för- och nackdelar med att låna med avbetalningsskuld.

Vad är amortering och avbetalning?

Avbetalningslån är lån som du betalar tillbaka med en serie månatliga betalningar. De har vanligtvis en fast ränta och varje månadsbetalning är densamma. Fastränta och bostadslån är de vanligaste typerna av avbetalningslån, men personliga lån, studielån och andra typer av lån är också former av avbetalningsskuld.

Avbetalningslån och amortering gör att du kan göra stora inköp eller konsolidera skulder med lånade pengar istället för dina egna. Med en återbetalningstid som varar flera år (eller flera decennier) är betalningarna relativt små, vilket gör saker som hem och bilar överkomliga.

Normalt hör man uttrycket amortering när man talar om bostadsköp där det i Sverige gäller följande:

“Bolån över 70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 2 procent per år. Bolån mellan 50-70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 1 procent per år. Utöver detta ska du som lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst amortera ytterligare 1 procent av det totala lånebeloppet”

Att amortera är inte samma sak som att betala räntan. Att amortera är enbart när du betalar av delar eller hela det faktiska lånet.

Ett avbetalningslån är i allmänhet ett engångslån som ger pengar i ett engångsbelopp. Långivare beräknar din månatliga betalning så att varje betalning minskar ditt lånesaldo och täcker dina räntekostnader och så småningom är ditt lån helt avbetalt.

I de flesta fall kommer långivaren att låta dig se vad din månatliga betalning blir innan du accepterar det lån de erbjuder. Dessutom tillhandahåller personliga lånelångivare ofta preliminära månatliga betalningskurser utan att påverka din kredit.

Du betalar det mesta av räntan på ett avbetalningslån under de första åren. Dina första betalningar påverkar bara till liten grad din lånebalans, men så småningom börjar dessa avbetalningar beta av din faktiska skuld.

Exempel på amortering

Antag att du lånar 100.000kr för att köpa en bil med ett lån som ska amorteras. Du kan då amortera detta lån per månad genom avbetalningar. Kom ihåg att räntan också skall betalas.

Med tiden betalar du ditt lånesaldo i större bitar och dina räntekostnader minskar i takt med att ditt lån minskar.

Säkra kontra osäkra lån

Vissa lån kräver att du använder säkerhet när du lånar. Till exempel, med ett billån, är lånet säkrat av det fordon du köper. Om du slutar göra betalningar kan långivare ta bilen tillbaka. Bostadslån är likartade, vilket gör det möjligt för långivare att utestänga ditt hem.

Osäkra lån kräver ingen säkerhet. Många personliga lån är lån utan säkerhet, vilket innebär att det inte finns någon tillgång för din långivare att ta om du slutar göra betalningar. Istället kan långivare rapportera sena betalningar till kreditbyråer och vidta rättsliga åtgärder mot dig.

Personliga lån: Osäkra personliga lån finns ofta som avbetalningslån. Banker, kreditföreningar och online-långivare erbjuder dessa lån i nästan alla syften.
Billån: När du köper ett fordon har du vanligtvis en fast månadsbetalning under ditt lånes hela livstid.
Bostadslån: Traditionella lån för bostäder där det antingen är amorteringskrav eller inte beroende på hur mycket du lånar.
Studielån: Studielån är i allmänhet avbetalningslån. Varje gång du lånar får du vanligtvis ett nytt lån.

Månadsbetalningar fastställs i de flesta fall

Avbetalningslån har vanligtvis en platt månadsbetalning som inte ändras. Som ett resultat är det enkelt att budgetera för dessa betalningar under de kommande åren.

Dessa lån gör det möjligt att köpa dyra saker som ett hem eller en bil. Om du inte har tillräckligt med pengar för att betala kontant, kan ett avbetalningslån vara ditt enda alternativ att köpa.

Till skillnad från kreditkort har avbetalningslån ett utbetalningsschema med ett visst antal månader. Du minskar gradvis skulden vid varje betalning och ditt lånebalans är noll i slutet av din låneperiod.

Ammorteringslån är i allmänhet engångslån som ger pengar i ett engångsbelopp. Om du behöver ytterligare medel efter att du lånat med ett avbetalningslån kan du behöva ansöka om ett nytt lån eller hitta andra finansieringskällor. Med kreditkort och andra kreditrader kan du låna upprepade gånger.

Slutsatsen är hur som helst att vissa lån kräver att du amorterar, samtidigt som vissa inte gör det. Detta beror också på var du lånar ifrån,  beloppet du lånar, samt, om du köper för en fastigheten, procentandelen av köpeskillingen som du lånar för.

Leave a Reply

Related Posts